Tassa és l’impuls que ho fa tot possible.

Presentació TelemàticaPresentació Telemàtica

Transitos i Duanes el Segre S.A.

Tassa és una empresa lleidatana que es dedica a tramitar el conjunt d’operacions logístiques i duaneres necessàries per a l’exportació i importació de mercaderies. 

Amb més de 25 anys d’experiència Tassa es posiciona actualment com l’únic operador logístic a Lleida capaç de completar el cicle de les teves operacions de venda o compra a nivell nacional i internacional, avalats per la certificació de l’OEA.

L’equip humà de Tassa es caracteritza per la seva professionalitat i una àmplia trajectòria en el sector de la logística i la duana.

Tassa ofereix un servei àgil i eficaç perquè totes les teves operacions es puguin dur a terme dins d’un marc de màxima seguretat i confiança.

 

 

Lalo Morante Martinez
CEO i propietari de Transitos i Duanes el Segre S.A.

Lalo Morante Martinez, firma

Et connectem amb el món, TASSA el teu transitari de confiança.

Icona Missió Tassa

Missió

Tassa, com a empresa de serveis logístics, duaners i d'assessorament en comerç exterior, pretén posicionar-se com partner estratègic del sector agroalimentari, industrial i comercial. Tassa aporta solucions integrals i especialitzades segons les necessitats de cada client. Gràcies a la implicació i know-how, l'equip de Tassa és capaç de donar un servei proper, personalitzat i de gran qualitat.

Icona Missió Tassa

Visió

El gran equip de professionals que forma Tassa, s'esforça diàriament per satisfer les necessitats i complir les expectatives dels seus clients, permetent-se posicionar de nou com una empresa referent, de confiança i d'àmplia trajectòria laboral dins del sector. Al mateix temps des de Tassa, s'aposta pel suport i la col·laboració per al desenvolupament i enfortiment dels diferents sectors que afavoreixen al creixement de l'economia a la nostra zona.

Valors de Tassa

Valors

En un mercat tan canviant com el nostre, Tassa està en constant creixement i desenvolupant dia a dia el seu ADN per seguir avançant.

Vocació de servei

El nostre valor diferencial és la passió i implicació de l'equip humà en el seu treball i la posterior recompensa que ens aporta la satisfacció del client.

Qualitat

L'excel·lència en l'operativa i resultats dels serveis que s'ofereixen des de Tassa radica en uns valors de dedicació, superació i minuciositat pel treball, fortament arrelats en l'equip humà de Tassa. Des dels seus inicis en l'empresa, cada treballador comença a formar-se sota l'esperit que conformen uns valors que es tradueixen no solament en resultats si no en resultats de gran qualitat. Tassa valora també en el procés de selecció dels seus treballadors l'experiència, el talent i la professionalitat que aporta cadascun. Tassa segueix, al seu torn, uns criteris molt exigents en el procés de selecció dels seus col·laboradors deixant així assegurada la garantia de qualitat en les teves operacions.

Proximitat

Cada expedició que es diposita en Tassa és tractada de forma personalitzada i adaptant-se a les necessitats i reptes que se'ns presenten. La nostra filosofia és forjar relacions de confiança amb els clients a través d'un equip experimentat i especialitzat.

Innovació

La millora contínua i proactiva ens permet avançar i créixer professionalment. Per això, la innovació aplicada a un camp de treball tan variable permet que ens posicionem com el referent ideal del sector.

Compromís

Tassa es compromet a vetllar per un servei de qualitat, flexible, proper, eficaç i eficient tant per als seus clients com para els seus treballadors.